دوره بحث آزاد (Free Discussion)

دوره ها ی بحث آزاد دو رویکرد در زبان نگار دارد.

رویکرد اول :  بعد از اتمام هر سطح در زبان نگار شاگرد می تواند با شرکت  در کلاس F.D مربوط به سطح خود از کلاس بحث آزاد استفاده می کند.

رویکرد دوم : افرادی که دوره های ترمیک یا فشرده زبان کده تیکا را شرکت نکرده اند و تمایل دارند در سطح فعلی شان از کلاس مکالمه استفاده کنند.شرکت در کلاس های مکالمه باعث میشود شخص دانش زبانی اش حفظ شود.

از آنجا که زبان فرار است در خیلی از موارد شخص بعد از  آزمون IELTS , TOEFL تمایل دارد سطح زبان اش حفظ شود چرا که مجددا رسیدن به سطح آمادگی هزینه و وقت زیادی می طلبد.

 

بنابراین نیاز زبان آموزان پیش بینی شده و افرادی که تمایل به شرکت در کلاس های ترمیک و فشرده را ندارند صرفا با شرکت در کلاس های مکالمه Speaking , Listening   خود را همچنان حفظ و صد البته که هر ترم موارد جدیدی نیز می آموزند. 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه